Όσο πιο ικανός

9 Ιουλίου 2019

Όσο πιο ικανός είναι ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο είναι επικίνδυνος στην κοινωνία, αν κάνει κακή χρήση της ικανότητάς του.

 

Δημοσθένης