Για τη Μάνα μας Παναγία

15 Αυγούστου 2019

Σήμερα, αδελφοί χριστιανοί, εορτάζει η Μάνα μας Παναγία. Την λέγω «Μάνα» μας, γιατί τέτοια εντολή λάβαμε από τον Εσταυρωμένο Κύριό μας, να την έχουμε Μάνα μας, Μητέρα μας. Ναί! Αυτό που είπε από τον Σταυρό ο Χριστός μας στον μαθητή Του Ιωάννη, το «ιδού η Μήτηρ σου», το λέγει κατ᾽ επέκταση σε όλους τους χριστιανούς.

Αλλά και προς την Παναγία Μητέρα Του στρεφόμενος ο Χριστός από τον Σταυρό Του είπε σ᾽ Αυτήν για τον Ιωάννη: «Ιδού ο υιός σου». Και εμείς λοιπόν έχουμε Μητέρα μας την Παναγία, αλλά και Αυτή μας έχει παιδιά Της. Ενώ όμως, χριστιανοί μου, η Παναγία είναι πάντοτε Μητέρα μας και δεν μας αρνείται ποτέ, εμείς Την αρνούμαστε και λυπούμε τα ιερά μητρικά Της σπλάγχνα. Πως την λυπούμε; Η Παναγία θέλει να πράττουμε το θέλημα του Υιού Της, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. «Ο,τι αν λέγει υμίν ποιήσατε», είπε στους υπηρέτες στον γάμο της Κανά (Ιωάν. 2,5). «Ο,τι σας πεί να το κάνετε»! Όταν όμως εμείς αμαρτάνουμε και αποστατούμε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, αυτό λυπεί την Παναγία. Και όλοι μας, αδελφοί, έχουμε λυπήσει και λυπούμε την Παναγία Μητέρα μας με τα αμαρτήματά μας. Αλλά, ας Την παρακαλούμε να μας συγχωρεί και να ικετεύει και στον Υιό Της Ιησού Χριστό να μας συγχωρέσει. Και να ζητάμε έπειτα από την Παναγία την Ευχή Της, για να δυναμωνόμαστε πνευματικά και να πράττουμε σταθερά το πανάγιο θέλημα του Υιού Της και Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Χριστιανοί μου, να αγαπάμε την Παναγία μας. Να προσευχόμαστε στην Παναγία μας. Έχει ιδιαίτερη δύναμη η προσευχή στην Παναγία. Η Παναγία «αναγκάζει» τον Θεό να κάνει θαύμα και ας μην είναι η ώρα για να γίνει. Στον γάμο της Κανά δεν ήταν η ώρα να γίνει το θαύμα, όπως το είπε καθαρά ο Χριστός. Αλλά έγινε το θαύμα, επειδή το είπε η Παναγία να γίνει! Και το άνοστο νερό τότε έγινε γλυκό κρασί. Είθε, χριστιανοί μου, με την επέμβαση της Παναγίας οι άνοστες μέρες μας και οι πίκρες της ζωής μας και της πατρίδας μας οι δυστυχίες, με τις απιστίες και ασέβειες των αρχόντων και όλων μας, να γίνουν γλυκό κρασί, για να χαιρόμαστε πίνοντάς το, για να κυλάει όμορφα η ζωή μας και για να χαίρεται και ο ουρανός μαζί μας, ΑΜΗΝ!