Προσβάσιμη σελίδα

«Η βεβυθισμένη τη αμαρτία», ήχ. πλ. β΄, Ιδιόμελο Μ. Τετάρτης (Ματθαίος Τσαμκιράνης)

 

Το κεντρικό θέμα του Όρθρου της Μ. Τετάρτης είναι η πόρνη γυναίκα που άλειψε με πολύτιμο μύρο τον προς το πάθος Κύριο. Το σύνολο των ύμνων αναφέρεται στην περιπεσούσα γυνή πλην ολίγων αναφορών στον Ιούδα και το Βουλευτήριο των ανόμων.Ένας θεσπέσιος ύμνος του Όρθρου της Μ. Τετάρτης είναι και το Και νύν.. των αίνων σε ήχο πλ. του β΄«Η βεβυθισμένη τη αμαρτία», τον οποίο αποδίδει με ιδιαίτερη δωρικό και πειθαρχιμένο ύφος, ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης της Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Τι είναι για εμάς η Παναγία;
«Ο ύμνος που αναφέρεται σε όλο το μυστήριο της ενανθρώπησης του Χριστού»
"Το προσταχθέν μυστικώς" (μέλος παλαιόν)
Ο λαοφιλής ασματικός κανόνας των Χαιρετισμών
Τα εφύμνια του Ακαθίστου Ύμνου (†Σπυρίδων Μαϊδανόγλου)