Προσβάσιμη σελίδα

Ο Ν΄Ψαλμός, ήχ. Λέγετος

Για το μουσικό κείμενο πατήστε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξαστικό των αίνων της Μεταμορφώσεως, ήχος πλ. δ΄ (Γρ. Νταραβάνογλου)
Κανόνες της εορτής της Μεταμορφώσεως
Η Μεγάλη Παράκληση από το Μοναστήρι της Ορμύλιας
«Τα της Μαρίας δάκρυα», ήχ. πλ. δ΄ (Άρχων Υμνωδός Σπ. Υφαντής)