Ο μεγάλος αδελφός του ασώτου κι εμείς

28 Φεβρουαρίου 2021

DimPanagopoulos1

Ο μακαριστός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος (1916-1982), μιλώντας για τον πρεσβύτερο υιό της παραβολής του Ασώτου, σημειώνει την ομοιότητα της συμπεριφοράς του με πολλές εκδηλώσεις της δικής μας ζωής, τονίζοντας πόσο αναγκαία είναι για την πνευματική μας πρόοδο η συγχώρηση των αδελφών μας, η ανεξικακία, η αποφυγή της κατακρίσεως και -κατά τον αποστολικό λόγο- το «χαίρειν μετά χαιρόντων και κλαίειν μετά κλαιόντων».