Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Το σωτήριο ξύλο του Σταυρού έφερε πολύ μεγαλύτερα αγαθά…

6 Μαρτίου 2021

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Συνέχεια εκ του προηγουμένου: http://www.pemptousia.gr/?p=302835

γ’. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και ο Αδάμ γνώριζε ότι είναι καλό η υπακοή, και καλό η παρακοή· ύστερα όμως τόμαθε καλύτερα, όταν αφού γεύτηκε το ξύλο διώχτηκε από τον παράδεισο κι έχασε κείνη την ευτυχία.

Επειδή λοιπόν τιμωρήθηκε, γιατί γεύτηκε το ξύλο, αν και τον εμπόδισε ο Θεός, η τιμωρία τον δίδαξε καλύτερα με την πείρα, πόσο είναι κακό να παρακούει το Θεό, και πόσο καλό να υπακούει σ’ αυτόν· γι’ αυτό το δέντρο ονομάζεται γνώστης του καλού και του κακού…
[…]

Αλλά για να μη σας βασανίζουμε, ας έρθουμε από τα σκυθρωπότερα στα ευχάριστα. Γιατί και κουράστηκε το πνεύμα μας ν’ ασχολείται με τα λεπτότερα νοήματα, γι’ αυτό είναι καλό να το αναπαύσουμε τρεφόμενοι με νοήματα πιο απλά και πιο ευχάριστα.

Ας ξαναρθούμε στο σωτήριο ξύλο του σταυρού. Γιατί αυτό, εξάλειψε όλα τα βάσανα, όσα εκείνο έφερε, αλλά μάλλον δεν τα έφερε εκείνο τα βάσανα, αλλά ο άνθρωπος όλα, όσα ύστερα ο Χριστός τα με μεγάλη αφθονία, με το να φέρει πολύ μεγαλύτερα αγαθά.

Γι’ αυτό το ίδιο ο Παύλος λέει. «Όπου επερίσσευσεν η αμαρτία, υπεριπερίσσευσεν η χάρις». Δηλαδή, μεγαλύτερο είναι το δώρο από το αμάρτημα.

Γι’ αυτό πάλι λέει· «Δεν είναι καθώς το αμάρτημα, ούτω και το χάρισμα». Όχι όσο αμάρτησε ο άνθρωπος τόσο και του χαρίστηκε ο Θεός. Δεν είναι η επίπονη εργασία, όση και η ζημία· δεν είναι τόσο το εμπόριο όσο και το ναυάγιο· αλλά τα αγαθά είναι περισσότερα από τα κακά, και φυσικά.

Γιατί τα κακά τα έφερε ο δούλος, και ήταν λιγότερα· τα αγαθά όμως τα χάρισε ο Κύριος, γι’ αυτό και ήταν περισσότερα.
Γι’ αυτό λέει. «Δεν είναι καθώς το αμάρτημα, ούτω και το χάρισμα», ύστερα προσθέτει και τη διαφορά.

«Διότι η κρίσις εκ του ενός έγινεν εις κατάκρισιν των πολλών· το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινεν εις δικαίωσιν».

Πιο σκοτεινό αυτό που ειπώθηκε. Λοιπόν πρέπει να βρούμε τη λύση.

Διότι η κρίσις, δηλαδή η κόλαση, η τιμωρία, ο θάνατος είναι το ένα. Εκ του ενός, δηλαδή αμαρτήματος· γιατί μία, λέει, αμαρτία έφερε τόσο κακό· το χάρισμα όμως δεν έλυσε μόνο εκείνη την αμαρτία, αλλά και άλλες πολλές. Γι’ αυτό λέει· «το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινεν εις δικαίωσιν».

Γι’ αυτό κι ο Ιωάννης ο βαπτιστής φώναζε «Ιδού ο Αμνός του Θεού», όχι, αυτός που σηκώνει την αμαρτία του Αδάμ, αλλά «Ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου».

Είδες πως δεν είναι το χάρισμα όπως και το παράπτωμα, αλλά περισσότερα αγαθά έφερε αυτό το ξύλο του Σταυρού από τα κακά που ήρθαν στην αρχή;

Απόσπασμα από τον Έβδομο λόγο, στην «Γένεση», του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, όπως δημοσιεύεται σε μετάφραση, στο βιβλίο «Ιωάννου του Χρυσοστόμου έργα, τόμος 7ος, Ερμηνευτικά Β’», των εκδόσεων ο Λόγος. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Κώστας Τσιρόπουλος.