Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

15 Απριλίου 2021

Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αββά Κασσιανό. Με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ματθαίο Χάλαρη.