Αββά Μωυσέως: Πρακτικές συμβουλές για τη διάκριση

3 Μαΐου 2021

Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αββά Κασσιανό. Με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ματθαίο Χάλαρη.