Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

9 Μαΐου 2021

Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αββά Κασσιανό. Με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ματθαίο Χάλαρη.