«Η νίκη στα τρία εμπόδια που κρατούσαν τον άνθρωπο στη φθορά και στον θάνατο»

4 Μαΐου 2021

Η Θεία Ενανθρώπηση έφερε τη νίκη στα τρία εμπόδια που κρατούσαν τον άνθρωπο στη φθορά και στον θάνατο, δηλαδή, στον διάβολο, στην αμαρτία και στον θάνατο. Με τη νίκη αυτή φανερώθηκε η αληθινή φύση Του ανθρώπου και η αληθινή ζωή στις πραγματικές της διαστάσεις.

Κυρίως με τη σταυρική θυσία Του ο Χριστός, τα Πάθη Του και τα τραύματα Του συνέτριψε την αμαρτία και την εξουσία του διαβόλου, χαρίζοντας την ελευθερία του ανθρώπου και την αποκατάσταση στο αρχαίο κάλλος.

Με την Ανάσταση Του δε, ελευθερώθηκε από την υποδούλωση της φθοράς και του θανάτου ο άνθρωπος και αποκαταστάθηκε κατά τρόπο οργανικό η θνητή του φύση, και του χαρίστηκε η αιώνια ζωή.

Χρέος όλων των ανθρώπων είναι Αυτόν τον Λυτρωτή του γένους μας με σύνεση να Τον αποδεχόμαστε και με σοφία να ακολουθούμε το βίο Του, τηρώντας τις εντολές Του και μιμούμενοι την πορεία της θείας ζωής Του, για να απολαύσουμε και την χαρά της Αναστάσεως Του.

Χριστός Ανέστη.