Γέροντας Αρσένιος: Η ανάγνωση είναι και αυτή ένα είδος προσευχής!

15 Σεπτεμβρίου 2021

Γέροντας Αρσένιος Σπηλαιώτης (1886-1983).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Αλλά και την ανάγνωσιν ο παππούς [ο Γέροντας Αρσένιος Σπηλαιώτης], την θεωρούσε απαραίτητην κι έλεγε: «Η ανάγνωσις είναι και αυτή ένα είδος προσευχής. Εμείς κάθε μέρα διαβάζαμε ένα – δυό κεφάλαια Αγ. Γραφή και μετά διαβάζαμε πατερικά βιβλία.

Όσο για τον άγιον Ισαάκ τον Σύρον, τον κρατούσαμε πάντα στη μασχάλη μας.

Άλλο βιβλίο να μην έχης, ο Ισαάκ ο Σύρος φθάνει· τα λέει όλα.

Όμως διαβάζαμε και Κλίμακα, Αββά Δωρόθεον, Ευεργετινόν, άγιο Μακάριον κλπ. αλλά και τους βίους των αγίων μας.

Όταν διαβάζουμε βίους αγίων κερδίζουμε δύο πράγματα. Πρώτον, το παράδειγμα των αγώνων τους, μας ξυπνά από την νάρκην της αμελείας, και δεύτερον οι άγιοι, όταν διαβάζουμε τον βίον τους με ευλάβειαν, πρεσβεύουν στον Χριστόν για μας.

Πάντοτε όμως πρέπει να προσευχόμαστε προτού αρχίσουμε το διάβασμα. Μετά την προσευχή διαβάζουμε τον βίον κάποιου αγίου και τόσο μας συγκινεί, όπου δεν μπορούμε να σταματήσουμε τα δάκρυα. Αυτό συμβαίνει διότι η προσευχή φωτίζει το μυαλό».

Παππού, από την Αγ. Γραφήν τι να διαβάζουμε περισσότερον;
– Όλη η Αγ. Γραφή είναι θεόπνευστη και πρέπει να την διαβάζουμε. Από την Π. Διαθήκη πρέπει να διαβάζουμε το ψαλτήρι· είναι πολύ δυνατή προσευχή.

 

Από το βιβλίο του Ιωσήφ Μ.Δ., ο «Γέρων Αρσένιος ο Σπηλαιώτης, (1883-1986), Συνασκητής Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού».