Πίνακας OUIJA. Μία μορφή Πνευματισμού και Μαντείας

15 Οκτωβρίου 2021

Στις νεότερες αποκρυφιστικές πρακτικές, που συνδυάζουν τον Πνευματισμό και τη Μαντεία, αναμφιβόλως πρέπει να εντάξει κάποιος και τους λεγόμενους πίνακες OUIJA [1]. Η ονομασία τους είναι σύνθετη από δύο ξένες λέξεις, τη γαλλική λέξη Oui=ναί και τη γερμανική Jα=ναί αντιστοίχως.

Η ιστορική αφετηρία του πίνακα Ouija αρχίζει στα τέλη του 19ου αιώνα στις Η.Π.Α καθώς πρωτοεμφανίζεται σαν παιχνίδι· μ’ αυτή τη μορφή συνέχισε να πωλείται κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Πολύ γρήγορα χρησιμοποιήθηκε στις πνευματιστικές τεχνικές ως μέσο επίκλησης πνευμάτων, ενώ ταυτοχρόνως θεωρήθηκε και ως ένας νέος τρόπος μαντικής για την πρόγνωση γεγονότων του μέλλοντος.

Ήδη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα ο William Fuld το προώθησε, μέσω της εμπορικής εταιρείας του, που ίδρυσε στη Βαλτιμόρη, ως εμπορικό προιόν με την ονομασία «Ouija. Ο μυστηριώδης χρησμός». Η έξαρση του Πνευματισμού μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και η αναζωπύρωση των αποκρυφιστικών φαινομένων και πρακτικών τη δεκαετία 1960 και εξής, στο πλαίσιο του αντιχριστιανικού φαινομένου της «Νέας Εποχής», υπήρξαν δύο περίοδοι -σταθμοί που οδήγησαν στην περαιτέρω διάδοση των πινάκων Ouija με τη μορφή συνήθως του παιχνιδιού.

Τι είναι και πως χρησιμοποιείται ο εν λόγω πίνακας; Θα αρκεστούμε να δώσουμε μόνο κάποιες αναγκαίες πληροφορίες, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του και πως χρησιμοποιείται στις αποκρυφιστικές πρακτικές. Μοναδικός σκοπός μας είναι αποκλειστικά η ενημέρωση των ποιμένων και η προφύλαξη των χριστιανών από έργα και πρακτικές ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη και το εκκλησιαστικό ήθος (πρβλ. Εφεσ. 6, 12).

Πρόκειται, συνήθως, για πίνακα 60 εκατοστών μήκους, 45 εκατοστών πλάτους και 60 χιλιοστών πάχους. Στην επιφάνειά του έχει τα γράμματα του αλφαβήτου σε δύο τόξα, το ένα κάτω από το άλλο. Κάτω από τα τόξα σε ευθεία γραμμή υπάρχουν οι αριθμοί 0-9 και με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά. Κάτω από τους αριθμούς είναι γραμμένη η λέξη «αντίο», στην πάνω δεξιά γωνία η λέξη «όχι» και στην πάνω αριστερή η λέξη «ναί». Υπάρχει και ένας δείκτης σε σχήμα καρδιάς. Αυτός ο δείκτης είναι που κινείται μόνος του (;) από γράμμα σε γράμμα, σχηματίζει λέξεις, αριθμούς και φράσεις ως «απαντήσεις» σε ερωτήματα, που υποβάλλουν οι παί- κτες, αφού προηγουμένως βάλουν απαλά τα χέρια τους πάνω στον δείκτη και κάνουν ερωτήσεις.

Σήμερα σε πλήθος διαδικτυακών τόπων αποκρυφιστικού και νεοεποχίτικου περιεχομένου οι πίνακες Ouija περιγράφονται ως μέσο, ως τρόπος, επικοινωνίας με πνεύματα, με νεκρούς, αλλά και ως μέσο γνωριμίας με τον Εσωτερισμό. Διαφημίζονται μάλιστα ως εντυπωσιακός τρόπος πρόγνωσης του μέλλοντος, που συνδυάζει την ευχαρίστηση ενός παιχνιδιού. Παραλλήλως, καταχωρούνται μαρτυρίες ανθρώπων που η αρχική, από περιέργεια, ενασχόλησή τους με τους εν λόγω πίνακες έγινε αφορμή για μεγαλύτερη εμπλοκή τους σε αποκρυφιστικούς χώρους.

Θα ολοκληρώσουμε τη μικρή αυτή αναφορά μας με μία χρήσιμη υπενθύμιση της Αγίας Γραφής σχετικά με τις διάφορες αποκρυφιστικές πρακτικές. Όλα αυτά «έστιν γαρ βδέλυγμα Κυρίω τω Θεώ σου πας ποιων ταύτα» (Δευτ. 18, 12). Και στον ισχυρισμό αυτών που χρησιμοποιούν τους πίνακες για τα «εντυπωσιακά» αποτελέσματα που προκύπτουν, ως απάντηση, ισχύει στο ακέραιο η θέση ενός σοφού εκκλησιαστικού συγγραφέα και δόκιμου ερμηνευτή της Αγίας Γραφής, του Θεοδωρήτου Κύρου, που με παραπλήσια αφορμή τονίζει ότι: «Διδασκόμεθα δε μη προσέχειν σημείοις, οτ’ αν ο ταύτα δρων εναντία τη ευσεβεία διδάσκει» (PG 80, 420C).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1. N. Drury, The Dictionary of the Esoteric, 2002, σ. 242. J.M. Greer, Enzyklopädie der Geheimlehren, 2005, σ. 534. S. Hunt, Ouija: The Most Dangerus Games, 1985

Περιοδικό: Εφημέριος