Για την προσευχή

5 Δεκεμβρίου 2021

Αγαπητοί μου φίλοι, μικροί και μεγάλοι,

και αδελφοί χριστιανοί,

Η σειρά των μαθημάτων μας στο φυλλαδιάκι αυτό είναι διδάγματα από την Αγία Γραφή, στην οποία ο λαός μας έχει μεγάλη άγνοια. Θεώρησα όμως πολύ αναγκαίο στο μάθημα αυτό να παρεκκλίνω, για να σας μιλήσω για ένα πολύ σοβαρό θέμα, για την προσευχή. Με πονάει πολύ, αγαπητοί μου, το ότι οι άνθρωποι σήμερα, μικροί και μεγάλοι, δεν προσεύχονται, έστω και με μία μικρή προσευχούλα στον Θεό. Γι᾽ αυτό στο φυλλαδιάκι αυτό θέλω να σας πω και θέλω να σας πολυ-παρακαλέσω να το κάνετε τάμα και ιερή συνήθεια να λέτε κάθε μέρα δύο σύντομες προσευχές, που έχουμε εντολή από την Εκκλησία μας να τις λέμε. Η μία είναι το «Πάτερ ημών» και η άλλη είναι το «Πιστεύω». Να λέτε λοιπόν:

ΣΤΗΝ ΠΡΩΪΝΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς|, ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου|· ἐλθέτω ἡ Βασιλεία σου|· γενηθήτω τό θέλημά σου|, ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς|. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον| δός ἡμῖν σήμερον|· καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν|, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν|· καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν|, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ, Ἀμήν.

Μετά θα λέτε: «Κύριε ησοΧριστέ λέησέ με» και την προσευχή στην Παναγία μας: «Παναγία μου, φύλαξέ με τήν σημερινή μέρα νά μήν πάθω κακό οτε νά κάνω κανένα κακό. Φύλαξε λο τόν κόσμο, Παναγία μου. Καί νά τά καταφέρω σήμερα νά μήν κατηγορήσω κανένα, λλά νά χω γάπη μέ λους». Αν έχεις χρόνο, πες και ό,τι άλλο θέλεις στον Θεό.

Και τελείωσε την προσευχή με το, Διεχν τν γίων Πατέρων μν, Κύριε ησοΧριστέ Θεός, λέησον καί σσον μς, μήν.

ΣΤΗΝ ΒΡΑΔΥΝΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΝΟ

Προτού να κοιμηθείτε, αγαπητοί μου, θα λέτε πάλι το «Ες τό νομα τοΠατρός…» και το «Πάτερ μν». Ἀλλά σ᾽ αὐτή τήν βραδυνή προσευχή μας πρέπει να λέγουμε και το «Πιστεύω». Αν είχατε χρόνο και είπατε το πρωί το «Πιστεύω», φτάνει. Πάντως, μια φορά την ημέρα, πρέπει να ομολογούμε την Πίστη μας στο Θεό, τα «δώδεκα άρθρα της Πίστης μας» στον Θεό, πού λέμε. Και αυτά τα δύο, το «Πάτερ μν» και το «Πιστεύω», πρέπει σιγά-σιγά να τα μάθουμε απέξω. Θα λέτε λοιπόν:

«Πιστεύω ες να Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ορανοκαί γς, ρατν τε πάντων καί οράτων|. Καί ες να Κύριον Ιησον Χριστόν, τόν Υόν τοΘεοτόν μονογεν, τόν κ τοΠατρός γεννηθέντα πρό πάντων τν αώνων|· φς κ φωτός, Θεόν ληθινόν κ Θεοῦ ἀληθινο, γεννηθέντα οποιηθέντα, μοούσιον τΠατρί, διοτά πάντα γένετο|. Τόν δι᾽ ἡμς τούς νθρώπους καί διά τήν μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα κ τν ορανν καί σαρκωθέντα κ Πνεύματος Αγίου καί Μαρίας τς Παρθένου καί νανθρωπήσαντα|. Σταυρωθέντα τε πέρ μν πί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα|. Καί ναστάντα ττρίτῃ ἡμέρ, κατά τάς Γραφάς|. Καί νελθόντα ες τούς ορανούς καί καθεζόμενον κ δεξιν τοΠατρός|. Καί πάλιν ρχόμενον μετά δόξης κρ­ναι ζντας καί νεκρούς· οτς Βασιλείας οκ σται τέλος|. Καί ες τό Πνεμα τό Αγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό κ τοΠατρός κπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλσαν διά τν προφητν|. Ες Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν|. Ομολογῶ ἕν βάπτισμα ες φεσιν μαρτιν|. Προσδοκῶ ᾽Ανάστασιν νεκρν|. Καί ζωήν τομέλλοντος αἰῶνος»

Μετά τα παραπάνω, αγαπητοί μου, αν έχετε χρόνο, αλλά νομίζω το έχετε και ανάγκη, να λέτε: «Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με φύλαξες όλη την ημέρα, εμένα και την οικογένειά μου». Αν είχατε καμία δυσκολία στην οικογένεια, να την λέτε εκείνη την ώρα, παρακαλώντας την Παναγία μας να σας βοηθήσει. Έπειτα να λέτε: «Φύλαξέ μας, Παναγία μου, όλη την νύχτα, για να καλοξημερώσουμε. Δώσε κουράγιο στους αρρώστους, φύλαξέ μας από τον κορωνοιό ή και από άλλες αρρώστιες και φώτισε τους γιατρούς να βρούν τα κατάλληλα φάρμακα για την θεραπεία τους. Έχε καλά, Χριστέ και Παναγία μου, όλο τον κόσμο». Αν, τέλος πάντων, κάτι συνέβη και δεν έχεις χρόνο για προσευχή, να λες την σύντομη προσευχούλα της Εκκλησίας μας, το «Κύριε ησοΧριστέ, λέησέ με» καί τό, «περαγία Θεοτόκε, σσε με». – Προτού να κοιμηθείς σταύρωσε το μαξιλάρι σου τρεις φορές λέγοντας «Ες τό νομα τοΠατρός καί τοΥοκαί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μήν».