Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς, ο διδάσκαλος του ακτίστου φωτός

20 Μαρτίου 2022

GeorgiosKapsanis_2

Ο μακαριστός Γέρων Γεώργιος Γρηγοριάτης περιγράφει την προσωπικότητα και την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος, μετά από μεγάλη άσκηση, έλαβε παρά Θεού το χάρισμα της θεολογίας αλλά και της θαυματουργίας, και κατέστη απλανής διδάσκαλος της περί θεώσεως και ακτίστου φωτός πίστεως της Εκκλησίας μας, τονίζοντας ότι ο άνθρωπος που αγωνίζεται εν μετανοία και ταπεινώσει μπορεί, με την χάρη του Θεού, να δει το άκτιστο φως ήδη από αυτή την ζωή.