Αικατερίνη Δέρβα: Τα δάκρυα κατά Χριστόν δεν βάζουν κανέναν σαν αιτία των δακρύων!

14 Μαΐου 2022

Αικατερίνα Δέρβα.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

«Υπάρχουν δάκρυα ανθρώπινα και υπάρχουν δάκρυα κατά Χριστόν.

Τα δάκρυα τα ανθρώπινα μπορεί να είναι παράπονο και διαμαρτυρία.

Τα δάκρυα κατά Χριστόν δεν βάζουν κανέναν σαν αιτία των δακρύων, αλλά ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα στα δάκρυα την αγάπη του Χριστού γι’ αυτόν, και τότε ανακαλύπτει το βάθος και το πλάτος της αναισθησίας και της αμαρτωλότητός του».

«Όταν οι Άγιοι μιλούν για δάκρυα μετανοίας που μας καθαρίζουν και μας αγιάζουν, εννοούν αυτά, τα γόνιμα δάκρυα, και όχι τα ανθρώπινα δάκρυα που μπορεί να είναι και διαβολικά κάποτε.

Να μη μας συγκινούν τα οποιαδήποτε δάκρυα, αλλά τα κατά Χριστόν δάκρυα».

«Οι Πατέρες δεν μιλούν για τα δάκρυα που είναι διαμαρτυρία, παράπονο, απογοήτευση και κλαψουρίσματα, αλλά για δάκρυα ευγνωμοσύνης.

Αυτά είναι δάκρυα συναισθήσεως της αγάπης του Θεού, και μέσα σ’ αυτά τα δάκρυα είναι η λύτρωση του ανθρώπου.

Εκεί καθαίρεται η ψυχή, εκεί βρίσκει παρηγοριά».

 

Από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο», τόμος Β’, Άγιον Όρος.