Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου: Η καθαρή καρδιά βλέπει τον Θεό!

22 Νοεμβρίου 2022

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Η αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου προς τις Μοναχές της Μονής Χρυσοβαλάντου:

[…] 31. «Κατά δεύτερον λόγο ας νηστεύουμε, ας αγρυπνούμε και ας προσευχόμαστε.

Να σκορπίζουμε τα υπάρχοντά μας στους πτωχούς και να παρακαλούμε τον Κύριο με δάκρυα να επιβλέψει στην ταπείνωσή μας και να μας χαρίσει αυτός τις αρετές.

Η καθαρή καρδιά βλέπει τον Θεό, όπως και αυτός τη βλέπει και γίνεται κατοικητήριό του· “Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού».

Επειδή ξέρει η ψυχή ότι εκείνος της χάρισε αυτήν την καθαρότητα και δεν είναι δικό της απόκτημα και κατόρθωμα, δεν καυχιέται καθόλου, ζει μέσα σε μια συνεχή κατάνυξη, ευγνωμονεί διαρκώς τον Θεό, ελεεί και συμπαθεί τους πάντας, και έχει πραότητα.

Τίποτε δικό της δεν έχει, στερείται των πάντων και όμως τα πάντα κατέχει, γιατί γίνεται κληρονόμος επιγείων και ουρανίων αγαθών.

Μια τέτοια ψυχή την φυλάγουν και την διακονούν οι άγγελοι, την τιμούν και την περιποιούνται.

Για τον λόγο αυτό σας παρακαλώ όλες θερμά, πέφτω στη γη και αγκαλιάζω τα πόδια σας, να μην αποκάμουμε, αδελφές μου, να ζητούμε από τον Κύριο να μας αξιώσει να γίνουμε μέτοχοι όλων αυτών των ουρανίων και τελείων δωρεών του και να του ζητούμε ακόμη να τις στεριώσει μέσα μας μόνιμα, όπως η δική του σοφία γνωρίζει, όχι βέβαια γιατί το αξίζουμε, αλλά επειδή εκείνος είναι
ελεήμων».

32. Η σοφή Ειρήνη με μητρική αγάπη έσπερνε διαρκώς στα πνευματικά της παιδιά αυτές τις αλήθειες κι έβρισκε αγαθή γη και φύτρωναν οι σπόροι και αυξάνονταν και καρποφορούσαν και χαιρόταν εκείνη και δοξολογούσε τον Θεό.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Δημητρίου Τσάμη, «Μητερικόν», τόμος β’, έκδοση Αδελφότητας «Αγία Μακρίνα».