«Ευσχημόνως και κατά τάξιν» – Η αναγκαιότητα των συμβόλων στην Εκκλησία

26 Ιανουαρίου 2023

Μια εκπομπή πορεία στην λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Με τον Δρ. Θεολογίας Δημήτριο Χοϊλού.