Γέροντας Ιωάννης, Για το πλοίο που δεν μπορούσαν να καθελκύσουν!

4 Φεβρουαρίου 2023

Σχέδιο του Ιωάννη Βράνου.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Κεφάλαιο 82.
Για το γέροντα Ιωάννη της μονής του Σκοπέλου.
Στο ίδιο μοναστήρι συναντήσαμε ένα γέροντα στο όνομα Ιωάννη. Μας έλεγαν λοιπόν οι πατέρες του τόπου αυτού:
«Πράγματι, χριστιανοί, είναι μεγάλος στην αρετή και φοβερός στους δαίμονες. Σε οποιονδήποτε έρθει εδώ και ενοχλείται από ακάθαρτο πνεύμα, του παρέχει τη γιατρειά».

 

Κεφάλαιο 83
Για τον ίδιο.
Μας έλεγαν οι πατέρες αυτού του τόπου και τούτο γι’ αυτόν:
«Κάπου εικοσιτέσσερα μίλια από το μοναστήρι υπάρχει ένας εμπορικός σταθμός, ονομαζόμενος Λεπτή Άκρα. Σ ̓ αυτόν το σταθμό κάποιος καπετάνιος, ο οποίος είχε ένα πλοίο τριανταπέντε χιλιάδων μοδίων* και θέλησε να το καθελκύσει στη θάλασσα, έκανε δυο βδομάδες με πολλούς εργάτες· έλεγε δε ότι είχε τριακόσιους εργάτες την ημέρα.

Και δεν μπορούσε να ρίξει το πλοίο στη θάλασσα ούτε να το κουνήσει από τον τόπο του. Γιατί το πλοίο προερχόταν από κακούργους.

Βρισκόταν λοιπόν σε μεγάλη στενοχώρια και θλίψη ο ιδιοκτήτης του πλοίου και δεν ήξερε τι να κάνει.

Κατ ̓ οικονομία Θεού πήγε ο γέροντας στα μέρη εκείνα.

Βλέποντας λοιπόν ο πλοίαρχος το γέροντα και επειδή τον είχε γνωστό, του λέει:
«Κύριε αββά, ευλόγησε το πλοίο, γιατί δεν κατεβαίνει στη θάλασσα από μάγια».

Λέει ο γέροντας στον πλοίαρχο:
«Πήγαινε, ετοίμασέ μου τροφή να φάω κι ο Θεός θα βοηθήσει».

Είπε αυτό ο γέροντας, για να πάει ο πλοίαρχος στο σπίτι του.

Πήγε λοιπόν μόνος του ο γέροντας στο πλοίο.

Και βάζει τρεις μετάνοιες στο Θεό και σφραγίζει το πλοίο τρεις φορές με το σημείο του σταυρού στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Και πηγαίνει ο γέροντας στο σπίτι του πλοιάρχου και του λέει:
«Πήγαινε, κατέβασε το πλοίο σου στη θάλασσα».

Τότε ο πλοίαρχος έδειξε εμπιστοσύνη στο γέροντα και πήγε με πολύ λίγους. Το τράβηξαν λοιπόν κι ευθύς βρέθηκε στη θάλασσα. Κι όλοι δόξασαν το Θεό».

* 1 μόδιος= 8,75 λίτρες= 2.820 γραμμάρια.

 

Από το βιβλίο, «Λειμωνάριον», έκδοση Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Μοναχού Θεολόγου.