Κυριακή Α’ Νηστειών: Να είμαστε ασυμβίβαστοι με την πίστη μας

3 Μαρτίου 2023

Ζούμε σε μία κατανυκτική περίοδο από την προηγούμενη Κυριακή και συμμετείχαμε στις πρώτες ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής (Μεγάλα Απόδειπνα, Προηγιασμένη, Χαιρετισμοί).

Σήμερα, εορτάζουμε τη νίκη της Ορθοδοξίας. Ποια νίκη;

Τη νίκη της πίστης στον Χριστό έναντι των άλλων κακοδοξιών και αιρέσεων.

Τι σημαίνει Ορθοδοξία; Ορθή πίστη και λατρεία.

Όμως, θα μου πείτε, τι είναι πίστη; Γιατί να πιστεύω; Γιατί να βάλω το Θεό στη ζωή μου;

Η πίστη είναι η κινητήριος δύναμη για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Είναι εκείνη η αόρατη δύναμη που βοηθάει τον άνθρωπο στις δυσκολίες και στα προβλήματα.

Ο άνθρωπος, όταν είναι μέσα στις δυσκολίες και στα προβλήματα, εκεί βρίσκει το Θεό. Γιατί εκεί κάτω, είναι μόνο το χέρι του Θεού.

Σε μία εποχή, που ο άνθρωπος οδεύει προς την καταστροφή, η θέση της πίστης κατέχει σημαντική και σπουδαία θέση στον σύγχρονο άνθρωπο.

Η πίστη, όμως, δεν κάνει μόνη της θαύματα.

Η πίστη πρέπει να συνδυάζεται και με την ορθή ζωή του κάθε χριστιανού.

Δεν μπορώ εγώ να λέω ότι είμαι ορθόδοξος και η ζωή μου παρουσιάζει κάτι άλλο. Πρέπει να πορεύομαι ορθόδοξα. Πρώτα απ’ όλα, η συμμετοχή μου στη λατρεία της Εκκλησίας. Σε όλη αυτή την περίοδο της Τεσσαρακοστής, έχουμε σπουδαίες ευκαιρίες για να συμμετέχουμε. Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, Απόδειπνα κάθε απόγευμα, Χαιρετισμοί κάθε Κυριακή. Ας μην χάνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η Εκκλησία να μετέχουμε στη λατρεία της. Μέσα από τη λατρεία, ενδυναμώνουμε την πίστη μας προς το Χριστό.

Με την πίστη γίνονται και τα θαύματα. Θαύμα είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο θαύμα η εμφάνιση του Αγίου σε άνθρωπο· θαύμα είναι και η επιστροφή ενός ανθρώπου που πλανεύτηκε από μια άλλη διδασκαλία στην Ορθοδοξία.

Στην αρχή, λοιπόν, της Αγίας Τεσσαρακοστής η Εκκλησία μάς προβάλλει την ορθή πίστη που χρειάζεται να ακολουθήσουμε. Μία πίστη που δεν χωράει συμβιβασμούς. Δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ πίσω και να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε θέματα πίστης. Η πίστη είναι αυτή που υπερασπίστηκαν οι Άγιοι Πατέρες στις 7 Οικουμενικές Συνόδους. Σε μια εποχή, που όλα κατεδαφίζονται και συνονθυλεύονται μεταξύ τους, καλούμαστε να κρατήσουμε ζωντανή και στέρεη την πίστη των Αγίων Πατέρων, σύμφωνα με το Συνοδικό της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου για την αναστήλωση των εικόνων: «Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν. Οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ Δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὸ τὸν κοινὸν Δεσπότην ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμονες. Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν».