Γέροντας Ευσέβιος: Να ακολουθούμε τον Θεό με παιδική εμπιστοσύνη!

2 Οκτωβρίου 2023

Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης (1910-1995).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

«Εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών» (Ματθ. ιη’, 3).

Τι μπορεί να κάνει ένα παιδάκι; Ένα παιδί δεν μπορεί να φροντίσει ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες του.

Πώς ο Χριστός μας το παρουσίασε ως υπόδειγμα της τελείας ζωής;

Το παιδάκι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη πως θα το φροντίσουν οι γονείς του και ουδόλως ανησυχεί. Και οι Άγιοι χωρίς ανησυχίες και δισταγμούς ακολούθησαν τον Χριστό.

Τον ακολούθησαν, παρά τις ταλαιπωρίες τους, με τελεία και παιδική εμπιστοσύνη.

Πού είναι η δική μας εμπιστοσύνη σ’ Εκείνον που δώσαμε τον εαυτό μας, όταν μας καταλαμβάνει ανησυχία και ταραχή για το ένα και για το άλλο;

Πού είναι η ειρήνη, η αισιοδοξία, η αφοσίωσή μας, αφού λέμε ότι αφιερωθήκαμε στον Χριστό;

Το μυστικό της ενώσεώς μας με τον Θεό είναι η απεριόριστη εμπιστοσύνη σ’ Εκείνον, αφού, βέβαια, συνοδεύεται πάντοτε με τη βία επί του εαυτού μας.

Άλλα για να βιάζουμε τον εαυτό μας, πρέπει να ζούμε το δόσιμό μας.

Πώς να το κάνουμε; Θα στεκόμαστε στις αδυναμίες μας;

Όταν, για παράδειγμα, κατακρίνουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, και το ιδανικό μας αδικούμε και τον Χριστό λυπούμε και τον εαυτό μας βλάπτουμε.

Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τον Τιμόθεο, «τύπος γίνου των πιστών» (Α’ Τιμ. δ’, 12). Δεν του λέει, να παρακολουθείς τι κάνουν οι πιστοί και να τους ελέγχεις.

Του λέει «τύπος γίνου». Εσύ να είσαι το παράδειγμα των πιστών.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Γέροντος Ευσεβίου Γιαννακάκη «Ξεχείλισμα πατρικής καρδιάς» έκδοση Ι. Μ. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αιγιαλείας.