Lobbying, fake-ing, bullying

20 Νοεμβρίου 2023

Το τίτλος του άρθρου περιγράφει τρεις δράσεις που ασκούν συλλογικά βαθιά επιρροή στα άτομα, διαμορφώνοντας αντιλήψεις, ρυθμίζοντας τις αποφάσεις και υπονομεύοντας την ευημερία τους. Ακολούθως θα δούμε μια σύντομη περιγραφή για το καθένα, τον τρόπο με τον οποίο διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Ενωμένες αυτές οι δυνάμεις συμβάλλουν σε ένα δίκτυο επιρροών που μπορεί να διαβρώσει την αίσθηση της πραγματικότητας όπως την αντιλαμβάνεται το κάθε άτομο. Τέλος, θα δούμε μερικούς τρόπους αντιμετώπισής τους – τουλάχιστον στο επίπεδο της προσωπικής ευθύνης, ώστε έχοντας επίγνωση να αναζητούμε την αλήθεια με καθαρό νου και καρδιά.

Η δημιουργία μιας ομάδας που έχει ως στόχο δράσεις επηρεασμού των αποφάσεων που λαμβάνονται από αξιωματούχους, ονομάζεται lobby. Περιλαμβάνει άτομα ή ομάδες που υποστηρίζουν συγκεκριμένες θέσεις, πολιτικές, νομοθεσίες ή ζητήματα για λογαριασμό συγκεκριμένων συμφερόντων.

Οι λομπίστες έχουν άμεση επικοινωνία με φορείς χάραξης πολιτικής. Συλλέγουν πληροφορίες, διεξάγουν έρευνα και αναλύουν δεδομένα για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παρουσίαση γεγονότων, στατιστικών και άλλων σχετικών πληροφοριών στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Η άσκηση πίεσης επιτρέπει σε άτομα ή ομάδες να συνηγορούν για συγκεκριμένους λόγους, είτε σχετίζονται με επιχειρηματικά, κοινωνικά θέματα ή άλλες ανησυχίες. Η έκταση της επιρροής εξαρτάται συχνά από παράγοντες όπως οι πόροι που διαθέτει η ομάδα πίεσης, η ισχύς των επιχειρημάτων της και το πολιτικό κλίμα.

Η διάδοση ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης (fakenews) είναι ένας από τους τρόπους χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Τα διάφορα lobby – ομάδες άσκησης πίεσης για λόγους συμφερόντων – συχνά χρησιμοποιούν ψεύτικες ειδήσεις και απαιτείται ένας συνδυασμός παιδείας, κριτικής σκέψης και εγρήγορσης για την αναγνώρισή τους.

Οι ψευδείς αφηγήσεις παρουσιάζουν μια παραπλανητική εξιστόρηση για να προωθήσουν μια συγκεκριμένη ιδέα. Αυτή η αφήγηση μπορεί να περιλαμβάνει υπερβολή, παραμόρφωση γεγονότων ή ξεκάθαρη κατασκευή αυτών. Ψεύτικες πληροφορίες εξαπλώνονται γρήγορα στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι χειριστές μπορεί να χρησιμοποιήσουν συντονισμένες προσπάθειες για να ενισχύσουν κατασκευασμένες ειδήσεις, κάνοντάς τες να φαίνονται πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες από ότι στην πραγματικότητα. Συχνά οι ψευδείς ειδήσεις τείνουν να επιβεβαιώνουν προ υπάρχουσες προκαταλήψεις ή πεποιθήσεις, καθιστώντας τις πιο πιθανό να κοινοποιηθούν και να γίνουν αποδεκτές από άτομα που επηρεάζονται από συναισθηματικά φορτισμένη γλώσσα ή περιεχόμενο.

Συχνά το lobbyingκαι η ψευδείς ειδήσεις συνοδεύονται από την άσκηση εκφοβισμού (bullying). Η άσκηση byllying μπορεί να διαβρώσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση καθιστώντας δύσκολο για τα άτομα να κάνουν επιλογές που ευθυγραμμίζονται με τις πραγματικές προτιμήσεις τους ή να διεκδικήσουν για τον εαυτό τους. Ο εκφοβισμός μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως απόσυρση από κοινωνικές καταστάσεις, αποφυγή ορισμένων δραστηριοτήτων ή ακόμα και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εκφοβιστή για αποφυγή αντιπαράθεσης. Καθώς τα άτομα μπορεί να αισθάνονται υποχρεωμένα να συμβιβάσουν τις αξίες τους για να προστατεύσουν τον εαυτό τους ή να ταιριάξουν με μια ομάδα, είναι πιθανόν ο εκφοβισμός να συμβάλει στην παρακμή του ηθικού κριτηρίου τους.

Η απλή και γενική περιγραφή των συγκεκριμένων πρακτικών μπορεί να βρει πολλά παραδείγματα στην καθημερινότητα του καθενός. Ο πρώτος και ασφαλέστερος τρόπος για να προφυλάξει κανείς τον εαυτό του είναι να αναπτύξει δεξιότητες κριτικής σκέψης.

Με απλά λόγια: Αμφισβητήστε την πηγή, ελέγξτε τα γεγονότα και να είστε προσεκτικοί με πληροφορίες που φαίνονται εντυπωσιακές ή προκατειλημμένες. Επιλέξτε να ενημερώνεστε από πολλά και διαφορετικά μέσα για να αποκτήσετε μια όσο το δυνατόν σφαιρική εικόνα. Επαληθεύστε την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνετε πριν τις πιστέψετε ή τις μοιραστείτε. Να είστε δύσπιστοι με τίτλους, εικόνες και περιεχόμενο που προκαλούν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Αυτό θα βοηθήσει και στην καλύτερη αυτογνωσία καθώς θα οδηγήσει σε αναγνώριση των προσωπικών πεποιθήσεων που μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη που έχει ο καθένας για τις πληροφορίες που δέχεται. Τέλος, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε πριν κοινοποιήσετε πληροφορίες, ειδικά αν προκαλούν μια έντονη συναισθηματική αντίδραση. Η αναζήτηση της αλήθειας είναι προσωπική ευθύνη του καθενός ξεχωριστά και μπορεί να τον ελευθερώσει.