Ο Προφήτης Δανιήλ

17 Δεκεμβρίου 2023

Ο προφήτης Δανιήλ, του οποίου το όνομα σημαίνει «κριτής μου είναι ο Θεός» ή «ο Θεός κρίνει», έζησε κατά τα τέλη του 7ου έως και τις αρχές του 6ου αιώνα π. Χ., με κυριότερη περίοδο δράσης εκείνη της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα (605-562) έως και το τρίτο έτος της βασιλείας του Κύρου (538-529). Η περιοχή ταφής του φαίνεται πως βρίσκεται στα Σούσα. Ο Δανιήλ καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια, ενώ σύμφωνα με ορισμένους καταγόταν από βασιλική οικογένεια. Σε αυτό μας παραπέμπει το Δαν. 1:3-4, όπως αποδέχονται ο Ιώσηπος και ο Ιερώνυμος. Από το βιβλίο του συνάγεται το συμπέρασμα πως είχε λάβει σπουδαία μόρφωση και είχε καλλιεργήσει το πνεύμα του.

Daniel_stonLakko_Leonton

Όπως ο ίδιος ο προφήτης διαβεβαιώνει στο Δαν. 1:1 και εξής, ήταν εκείνος ο οποίος μεταφέρθηκε μαζί με άλλους αιχμαλώτους στη Βαβυλώνα το 605/4 επί της βασιλείας του Ιωακείμ, καθώς ο Ναβουχοδονόσορ αιχμαλώτισε και τον ίδιο το βασιλιά και μετέφερε σκεύη του Ναού στη Βαβυλώνα. Έτσι ο Δανιήλ με τους άλλους τρείς συντρόφους του, Ανανία, Μισαήλ και Αζαρία συνέχισαν το βίο τους στη βασιλική αυλή της Βαβυλώνας, όπου ο Δανιήλ έμαθε τη βαβυλωνιακή γλώσσα και γραφή και ασχολήθηκε με την επιστήμη των Νεοβαβυλωνίων (Χαλδαίοι), η οποία είχε ήδη εξελιχθεί σε ιδιαιτέρως υψηλό βαθμό. Το γεγονός της μεταφοράς του Δανιήλ στη βασιλική αυλή εξηγείται λόγω της πολιτικής που ακολουθούσαν οι βασιλείς της Ανατολής να διαλέγουν άτομα από τις ανώτερες τάξεις των λαών που είχαν υποτάξει και εφόσον τους μορφώσουν περαιτέρω να τους τοποθετούν σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες.

Παραμένοντας εκεί ο Δανιήλ, λόγω της προσήλωσής του στο Μωσαϊκό Νόμο, αρνούταν να συμμετέχει σε οποιοδήποτε λατρευτικό τυπικό των Βαβυλωνίων. Σύμφωνα μάλιστα με το κεφάλαιο 1 του βιβλίου του, αποτέλεσμα της πίστης και προσήλωσής του στον Ισραηλιτικό Νόμο, είναι η σοφία με την οποία τον ανταμείβει ο Θεός για την αφοσίωσή του και πλέον η φήμη του γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Στα παραπάνω χαρίσματα του Δανιήλ προστίθεται φυσικά και αυτό της προφητείας, το οποίο διακρίνουμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του (κεφάλαια 7-12), όπου συναντούμε οράσεις του προφήτη για τα μέλλοντα να συμβούν, ενώ στο πρώτο μέρος βλέπουμε το Δανιήλ ως ερμηνευτή των ενυπνίων του Ναβουχοδονόσορα.

Κέντρο της διδασκαλίας του προφήτη αποτελεί η αιωνιότητα της βασιλείας του Θεού, στην εξουσία του οποίου υπάγονται τα πάντα. Φυσικά αναφέρεται και στην έλευση του Μεσσία, ως «Υιού του Ανθρώπου» και μας προσφέρει μία ανεκτίμητη προφητεία περί της εσχατολογικής περιόδου και της αναστάσεως των νεκρών. Γι’ αυτό άλλωστε έχει χαρακτηριστεί και ως «ο πατήρ της αποκαλυπτικής φιλολογίας». Από την Ορθόδοξη Εκκλησία η μνήμη του τιμάται στις 17 Δεκεμβρίου.