Άγιος Ταράσιος, Ο αιρετικός Λέων ο Ε’ τον είδε σε όραμα ότι διέταξε κάποιον να τον φονεύσει και έτσι έγινε!

25 Φεβρουαρίου 2024

Άγιος Ταράσιος.

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Ο άγιος Ταράσιος ο οποίος συγκρούστηκε με τους αιρετικούς βασιλείς, αλλά και με κάθε ηθική εκτροπή τους έδειξε αντίστοιχο θείο ζήλο και μετά την κοίμησή του απέναντί σ’ αυτούς.

Όταν βασίλευε ο Λέων ο Ε’ ο Αρμένιος ο οποίος προστάτευε την αίρεση των εικονομάχων παρουσιάστηκε σε όραμα σ’ αυτόν εξοργισμένος ο άγιος Ταράσιος και διέταξε κάποιον Μιχαήλ να τον σκοτώσει με το ξίφος του. Και ο Μιχαήλ υπάκουσε στον άγιο και και τον σκότωσε.

Αυτό το διηγήθηκε ο ίδιος ο αυτοκράτορας και πράγματι έτσι έγινε.

Διότι ο αυτοκράτορας δολοφονήθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων από τον Μιχαήλ τον Τραυλό μέσα στην Μεγάλη Εκκλησία, δηλαδή την Αγία Σοφία, όπως ακριβώς φανέρωσε και προείπε ο άγιος Ταράσιος.

Η μνήμη του αγίου Ταρασίου τιμάται στις 25 Φεβρουαρίου.

 

Από τον «Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας», μήνας Φεβρουάριος, τόμος β’.