Άγιος Σιλουανός: Αφόρητη είναι η ζωή χωρίς αγάπη για τον Θεό. Σκότος και ανία για την ψυχή

12 Μαρτίου 2024

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (1866-1938).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Δίψα Θεού

 

Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=394176

 

Αν γνώριζε ο κόσμος τη δύναμη των λόγων του Χριστού: «Μάθετε απ’ εμού, ότι πράος ειμι και ταπεινός τη καρδία», τότε όλος ο κόσμος, όλη η οικουμένη, θα εγκατέλειπαν όλες τις άλλες επιστήμες και θα μάθαιναν μόνον αυτή την ουράνια επιστήμη.

Οι άνθρωποι αγνοούν τη δύναμη της θεϊκής ταπεινώσεως του Χριστού και γι’ αυτό ελκύονται από τα γήινα.

Αλλά δεν μπορεί να γνωρίση ο άνθρωπος τη δύναμη αυτών των λόγων χωρίς το Άγιο Πνεύμα.

Κι όποιος την εγνώρισε, αυτός δεν θα εγκαταλείψη αυτή την επιστήμη, έστω κι αν του χαρίσουν όλα τα βασίλεια του κόσμου.

Κύριε, δώσε μου την άγια ταπείνωσή Σου, για να κατασκηνώση μέσα μου η θεία Σου αγάπη και να ζήση μέσα μου ο αγαθός φόβος Σου.

Αφόρητη είναι η ζωή χωρίς αγάπη για τον Θεό.

Σκότος και ανία για την ψυχή.

Όταν όμως έλθη η αγάπη, τότε είναι αδύνατο να περιγραφή η χαρά της ψυχής.

Η ψυχή μου διψά ν’ αποκτήση την ταπείνωση του Χριστού και την ποθώ νύχτα και μέρα και μερικές φορές κράζω με μεγάλη φωνή:

«Σε διψά, Κύριε, η ψυχή μου και με δάκρυα Σε ζητώ».

Πόσο αγαπάς το πλάσμα Σου, Κύριε!

Η ψυχή βλέπει αοράτως τη χάρη Σου και Σ’ ευχαριστεί με φόβο και αγάπη.

 

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου, νυν οσίου Σωφρονίου, ο «Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας.