Προσβάσιμη σελίδα

«Η γρήγορος γλώσσα σου», ήχ. πλ. δ’, Ιδιόμελον Εσπερινού Κυριακής Β΄ Νηστειών (Πρωτοψ. Ανδρέας Ιωακείμ)

Ακούστε το Ιδιόμελο Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Κυριακής Β΄Νηστειών, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του αγ. Γρηγορίου του Παλαμά. Ψάλει ο Λαμπαδάριος του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, Ανδρέας Ιωακείμ.

 

«Ἡ γρήγορος γλῶσσά σου πρός διδασκαλίαν, ἐν τοῖς ὠσί τῶν καρδιῶν ἐνηχοῦσα τάς τῶν ῥαθύμων ψυχάς διανίστησι, καί θεοφθόγγοις λόγοις σου κλῖμαξ εὑρίσκεται, τούς ἐκ γῆς πρός Θεόν ἀναφέρουσα· διό Γρηγόριε, Θετταλίας τό θαῦμα, μή παύσῃ πρεσβεύων Χριστῷ φωτισθῆναι τῷ θείῳ φωτί τούς τιμῶντάς σε.»

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Βυζαντινά Πάθη» του Μιχάλη Αδάμη (24/4/2024, Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης)
Λόγος και Μέλος: Κυριακή Ε΄ Νηστειών
Τη υπερμάχω στρατηγώ...: επεξεργασία μέλους Δημοσθένης Φιστουρής
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής E’ Νηστειών (21/04/2024)
Το Σάββατο του Ακαθίστου στο Ιερό Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο του προφήτου Ελισσαίου