Η καθαρή συνείδηση ανυψώνει την ψυχή. Ακάθαρτος λογισμός την φέρνει στα καταχθόνια

24 Μαΐου 2024

Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος. (Εικόνα π. Παύλος Πολίτης)

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος – Περί αγάπης και εγκρατείας και της κατά νουν πολιτείας, Προς τον πρεσβύτερο Παύλο. Πρώτη Εκατοντάδα.

 

Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=399381

 

86. Πρόσεχε τους λογισμούς σου και φεύγε από την κακία, για να μη σκοτιστεί ο νους σου και βλέπει άλλα αντ’ άλλων.

87. Αναλογίσου τους Ιουδαίους και ασφάλισε τον εαυτό σου· αυτοί, τυφλωμένοι από τον φθόνο, έβλεπαν σαν τον Βεελζεβούλ τον Κύριο και Θεό.

88. Η πονηρή υπόνοια σκοτίζει τη διάνοια και την κάνει να βλέπει εκείνα που είναι δίπλα στον δρόμο και όχι το δρόμο.

89. Δίπλα σε όλες τις αρετές βρίσκονται οι κακίες, και γι’ αυτό οι πονηροί τις αρετές τις παραγνωρίζουν για κακίες.

90. Όταν ο νους χρονίζει στην ηδονή ή στην λύπη, πέφτει πολύ γρήγορα στο πάθος της ακηδίας.

91. Η καθαρή συνείδηση ανυψώνει την ψυχή. Ακάθαρτος λογισμός την φέρνει στα καταχθόνια.

92. Όταν κινούνται τα πάθη, διώχνουν την κενοδοξία· όταν πάλι εκτοπίζονται, την ξαναφέρνουν.

93. Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσου με εγκράτεια, αγάπη και προσευχή.

94. Ο νους που χρονίζει με την προσευχή κοντά στο Θεό, ελευθερώνει από τα πάθη το παθητικό μέρος της ψυχής.

95. Όταν ο Θεός εδωσε την ύπαρξη στα όντα, ένωσε συγχρόνως τα πάντα με την πρόνοιά Του.

96. Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι Κύριος, φανέρωσε στην κτίση το άκρον της πρόνοιάς Του.

97. Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε χωρίς να υποστεί μετατροπή, ενώθηκε μέσω της σάρκας Του με όλη τη κτίση.

98. Παράδοξο θαύμα γίνεται στον ουρανό και στη γη· φάνηκε Θεός πάνω στη γη και άνθρωπος στον ουρανό, για να ενώσει τους ανθρώπους με τους αγγέλους και να χαρίσει σε όλη τη κτίση τη θέωση.

99. Ο αγιασμός και η θέωση αγγέλων και ανθρώπων είναι η γνώση της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος.

100. Η ελευθερία από τα πάθη είναι συγχώρηση των αμαρτιών. Όποιος δεν ελευθερώθηκε με τη χάρη από τα πάθη, δεν έλαβε ακόμη τη συγχώρηση.

 

Κεφάλαια από την Α’ Εκατοντάδα «Περί αγάπης και εγκρατείας και της κατά νουν πολιτείας. Προς τον πρεσβύτερο Παύλο» του Οσίου Θαλασσίου του Λιβύου σε μετάφραση Αντώνιου Γαλίτη η οποία περιέχεται στην «Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών», τόμος Β’, των εκδόσεων το Περιβόλι της Παναγίας.