Προσβάσιμη σελίδα

Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής του Παραλύτου (26/05/2024)

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής του Παραλύτου σύμφωνα με την Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία των:

papline.gr Εσπερινός Όρθρος Θ. Λειτουργία

Μάϊος – Χρήστος Τσακίρογλου

www.nektarios.gr Εσπερινός Όρθρος-Θ. Λειτουργία

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Σίμων Καράς - 25 έτη από την κοίμησή του (1903-1999)
Χερουβικόν Λ. Πετρίδη, ήχ. πλ. β' (Πρωτοψ. Νικόλαος Στάθης)
Aνέκδοτοι ύμνοι της εορτής της Πεντηκοστής
«Βασιλεῦ οὐράνιε», Ιδιόμελο Πεντηκοστής (Γέρ. Θωμάς Μικραγιαννανίτης)
Λόγος και Μέλος: Κυριακή της Πεντηκοστής - Β΄