«Παντάνασσα Πανύμνητε» Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχ. πλ. α’ (Παραλλαγή)

Ο διάκο Διονύσιος Φιρφιρής ψάλει (Παραλλαγή) το περίφημο «Καί νῦν» του Πολυελέου «Δούλοι Κύριον» σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777) σε ήχο Πλάγιο του Πρώτου. Μέλος λαμπρό και περίτεχνο, που είθισται να ψάλλεται στις αγιορείτικες πανηγύρεις και γι αυτό από τη διδασκαλία μέχρι και την ερμηνεία του τυγχάνει ιδιαίτερης επιμέλειας και προσοχής από τους χορούς των αγιορειτών.