«Άξιον εστίν», Χαρ. Ταλιαδώρου ήχ. β΄ (Πρωτοψ. Στ. Ζαχαρίου)