«Η επάλληλη σχέση Οικουμενικού Πατριαρχείου-Ομογένειας και οι προοπτικές της»

Ομιλία του Γεωργίου Χ. Κουκουτσίδη, επί τιμή Δικηγόρου τ. Παρ’ Αρείω Πάγω, Άρχοντα Πρωτεκδίκου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας με τίτλο «Η επάλληλη σχέση, Οικουμενικού Πατριαρχείου – Ομογενείας και οι προοπτικές της», η οποία πραγματοποιήθηκε στην «Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Β.Ε.» στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέξεων με θέμα: «Κωνσταντινούπολη. Ιστορία και Πολιτισμός».