Αγάπη και Άσκηση, τα μεγαλύτερα όπλα κατά της εξάρτησης

Ο Δημήτριος Μιχαηλίδης, Ιατρός – Πνευμονολόγος, μιλάει στην Πεμπτουσία για τις εξαρτήσεις και τα μεγαλύτερα όπλα κατά των εξαρτήσεων, την αγάπη και την άσκηση.