Η παρουσία του Ευγένιου Βούλγαρη από Ρωσία και Ουκρανία

Ο Όλεγκ-Μαξίμ Τσυμπένκο Δρ Ιστορίας μιλάει για το πέρασμα και τη δράση του Ευγένιου Βούλγαρη από Ρωσία και Ουκρανία.