Αρχιερατική Αγρυπνία του Ακαθίστου Ύμνου, Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά-Ζωντανή Σύνδεση