Αγροτικά προϊόντα, επιδοτήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, και προστασία της γεωργικής γης

Ο Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Κοσμάς μιλά για την ελληνική γεωργία, τον κίνδυνο υποβάθμισης της γεωργικής γης και την ανάγκη αλλαγής πολιτικής στον τομέα των επιδοτήσεων