Το Πρόγραμμα «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ο Δρ Αναστάσιος Μαράς, Πατρολόγος, Μέλος ΕΔΙΠ της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης μιλάει για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.