Το μεγάλο κακό.         31 Μαΐου 2015 Αυτός που αμάρτησε βλέπει συνολικά το μεγάλο κακό που ο ίδιος προκάλεσε, ...
  Είναι άμμος και λάσπη         30 Μαΐου 2015 Γιατί ο Θεός δεν λέει στον καθένα μας ότι μοιάζει με έμπορο που αναζητά σπά...
  Αληθινή και ψεύτικη ελευθερία 29 Μαΐου 2015 Όταν ο άνθρωπος εργάζεται το αγαθό, εργάζεται ελεύθερα και σύμφωνα με τη θέ...
  Δούλος ή δεσπότης; 28 Μαΐου 2015 Ο μη χριστιανός είναι δούλος στη φύση, ενώ ο χριστιανός δεσπόζει στη φύση...
  Είναι ανάγκη να θέλουμε. 27 Μαΐου 2015 Η Χάρη προσκαλεί και διαλύει το σκοτάδι και φωτίζει τα εσκοτισμένα, αλλά εξ...
  Να φιλτράρουν την ατμόσφαιρα. 25 Μαΐου 2015 Η Βασιλεία του Θεού δημιουργεί μέσα μας μια ατμόσφαιρα παραδείσου, εν α...
  Τρείς προς το καλό και τρείς προς το κακό 24 Μαΐου 2015   Ο νους μας έχει την εξουσία και τη δύναμη να ακολουθήσει ή να α...
  Σεβαστή και απαραβίαστη.   23 Μαΐου 2015   Εάν ο άνθρωπος δεν ήταν ελεύθερη και αυτεξούσια ύπαρξη, ουδέποτ...
  Είναι αυτοκίνητη.        21 Μαΐου 2015 Η νοερή φύση κινείται με δική της δύναμη, είναι αυτοκίνητη και για τούτ...
  Λησμονούμε σύντομα.        20 Μαΐου 2015   Ο Θεός, μας υπενθυμίζει με διάφορους τρόπους την παρουσία του. ...
  Σαν πουλί δίχως φτερά.      19 Μαΐου 2015   Η ηθική ελευθερία αναδεικνύει τον άνθρωπο ον ηθικό και εικόνα Θ...
  Το ακλόνητο θεμέλιο  17 Μαΐου 2015   Η αληθινή μακαριότητα και η τελειότητα συνίστανται στο να αφθ...
  Μπορεί να στραγγαλιστείς   16 Μαΐου 2015   Ένα χοντρό σκοινί φτιάχνεται από λεπτές, καννάβινες ίνες. Μια...
  «Τα έργα του φωτός»  15 Μαΐου 2015   «Ενδυσώμεθα τα έργα του φωτός», δηλ. τις τέσσερεις κυριότερες...
  Ανταμείβεται με ανοησία.    13 Μαΐου 2015   Αν κάποιος χάσει την πίστη του στον Θεό, ανταμείβεται με ανοη...
  Θα ήταν εγκλωβισμένος.     12 Μαΐου 2015 Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος προς τα υπόλοιπα ζώα. Η δου...