Άχρηστο κουρέλι

2 Μαΐου 2022

Χωρίς τη χάρη του Θεού είσαι ένα ξερό καλάμι, ένα άκαρπο δένδρο, ένα άχρηστο κουρέλι, ένα σκεύος της αμαρτίας, ένα δοχείο των παθών. Όλα τα καλά που έχεις μέσα σου είναι της χάριτος του Θεού. Δικά σου είναι μόνο τα πάθη και τα αμαρτήματα.

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ