Άλλα αντί άλλων

11 Ιουνίου 2022

20160611-1Ενα μόνον ζητεί ο Θεός· να τον τιμάς, να τον αγαπάς και να φυλάττεις τις εντολές Του, αναγνωρίζοντας ότι ο Πλαστουργός σου είναι Αυτός. Δεν θέλει να μοιράζεις την δόξαν Του και να λατρεύεις, άλλα αντί άλλων. Δεν θέλει να αγαπήσεις κανένα πράγμα περισσότερον απ’ Αυτόν.

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής