Μπορούν μόνο να το συμπεράνουν

18 Νοεμβρίου 2021

20151118-3
Τα πονηρά πνεύματα δεν γνωρίζουν τη φύση της ψυχής μας ούτε μπορούν να εισχωρήσουν μέσα της. Μπορούν, όμως, να διακρίνουν ποιά είναι η κατάστασή της από τα έργα μας, τα λόγια μας, τις ενέργειές μας, τις κλίσεις μας. Τις σκέψεις, που δεν έχουν βγει ποτέ από τα βάθη της ψυχής μας, είναι αδύνατο να τις αντιληφθούν. Ακόμα και τους πονηρούς λογισμούς, που οι ίδιοι μας υποβάλλουν, δεν γνωρίζουν αν τους αποδεχθήκαμε ή όχι. Μπορούν μόνο να το συμπεράνουν, παρατηρώντας προσεκτικά ορισμένες εξωτερικές εκδηλώσεις ή σωματικές κινήσεις μας.

Αββάς Κασσιανός