Χρειάζεται επίγνωση

20 Μαΐου 2020

Ο νόμος του Ευαγγελίου, που οδηγεί στην ελευθερία, διδάσκει όλη την αλήθεια. Και οι πιο πολλοί τον διαβάζουν απλά για να τον γνωρίσουν· λίγοι, όμως, τον κατανοούν, ανάλογα με την εκτέλεση των εντολών. Ο νόμος αυτός για να διαβαστεί χρειάζεται επίγνωση, για να κατανοηθεί χρειάζεται την τήρηση των εντολών, αλλά για να εκπληρωθεί απαιτείται το έλεος του Χριστού.