Χτίζει με το ένα χέρι και γκρεμίζει με το άλλο

12 Μαΐου 2022

20160512-2
Η ελεημοσύνη είναι καλό και θεάρεστο έργο, αν ταυτόχρονα φροντίζεις ν’ απαλλάξεις την καρδιά σου από την υπερηφάνεια, την κακία, τον φθόνο, την απληστία, την απάτη και τα άλλα πάθη. Αν ο άνθρωπος δεν προσπαθεί να καθαρίσει την καρδιά του και εμπιστεύεται μόνο τις ελεημοσύνες του, τότε λίγη ωφέλεια θ’ αποκομίσει. Γιατί χτίζει με το ένα χέρι και γκρεμίζει με το άλλο.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης