Δεν είναι σκοπός μας

1 Ιουλίου 2020

Η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή από μόνες τους δεν φέρνουν τους επιθυμητούς καρπούς, γιατί αυτές δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας, αποτελούν τα μέσα για να πετύχουμε το σκοπό.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως