Ένας πρόσκαιρος φίλος

13 Αυγούστου 2020

Αν το σώμα μας συνέχεια φθείρεται, και φαίνεται πως πλησιάζει προς το θάνατο, ας το περιφρονήσουμε σαν παροδικό και ας στρέψουμε όλη τη φροντίδα μας προς τη αθάνατη ψυχή μας. Το σώμα είναι ένας άπιστος, πρόσκαιρος φίλος.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης