Η μεγαλύτερη τραγωδία

3 Μαΐου 2021

Η αγιότητα είναι ο σκοπός της υπάρξεώς μας. Πλασθήκαμε για να γίνουμε άγιοι. Αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονάμε. Η αποτυχία αυτής της πραγματώσεως αποτελεί τη μεγαλύτερη τραγωδία του ανθρώπου.

Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης