Η πίστη και όχι η λογική

7 Νοεμβρίου 2018

20151107-3

Η πίστη ας προπορεύεται της περί του Θεού ομιλίας· η πίστη και όχι η λογική απόδειξη. Η πίστη που υπερβαίνει τις λογικές μεθόδους και έλκει προς συγκατάθεση τη ψυχή.

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας