Είμαστε μισοί και μισοί;

22 Οκτωβρίου 2019

20161022-1Ποιά συγγνώμη θα έχουμε, όταν είμαστε χριστιανοί κατά το ήμισυ, δηλαδή μισοί με τον Χριστό και μισοί στο Διάβολο; Είμαστε  χριστιανοί, για να μιμούμαστε τον Χριστό, και να υπακούουμε στις εντολές του.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος