Είναι υποχρεωμένη

24 Μαρτίου 2023

20170324-1Όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται έστω και ακούσια, τότε η Χάρις του Θεού είναι υποχρεωμένη νά ‘ρθει πάνω του.

Γέροντας Γαβριήλ Τσάφος