Ήταν παλικάρια

11 Ιουλίου 2020

Στον Ουρανό έχουν πάει εκατοντάδες χιλιάδες χριστιανοί. Αλλά αυτοί που πήγαν εκεί πέρα ήταν παλικάρια. Κράτησαν εδώ και πολέμησαν τον σατανά πρώτα, πολέμησαν τα πάθη. Γιατί έχεις μέσα σου ένα σωρό κατσίκια. Και υστέρα λες: «Είμαι χριστιανός». Από πού κι ως πού;

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης