Κλείνουν και δεν βλέπουν

21 Ιουλίου 2022

20160721-3Τα μάτια του κοιμισμένου κλείνουν και δεν βλέπουν, όπως δεν ακούνε τ’ αυτιά του. Το ίδιο γίνεται και με την ψυχή που κοιμάται τον ύπνο της αμαρτίας. Η ψυχή όμως πρέπει να βλέπει πάντα με τα μάτια της καρδιάς, ακόμα και όταν κοιμάται.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης