Λόγια άσαρκα

26 Αυγούστου 2018

Λόγια άσαρκα, που δεν βγαίνουν μέσα από τη ζωή και δεν μοιράζουν κομματιασμένη τη σάρκα μας και χυμένο το αίμα μας, δεν λένε τίποτε. Γι’ αυτό ο Κύριος ανακεφαλαίωσε κατά το Μυστικό Δείπνο το μυστήριο του κηρύγματός Του λέγοντας: Λάβετε φάγετε το Σώμα μου. Πίετε το αίμα μου.

Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης